Friday, November 12, 2010

Pendaftaran Kursus Ditutup Sementara

Selepas beberapa hari masalah pendaftaran kursus ini dibangkitkan dan diluahkan oleh semua pelajar, hari ini pihak akademik mengeluarkan arahan yang menyatakan sistem akan ditutup untuk dibaiki kerana mengalami masalah teknikal. Araha yang dikeluarkan melalui UPSI Portal ini sebenarnya sedikit sebanyak melegakan pelajar-pelajar yang sedang bergelut dengan masalah ini. Arahan penutupan sistem pendaftaran secara online ini bermula jam 8 pagi sehingga jam 12 tengahmalam pada hari ini (Jumaat).

Masalah pendaftran kursus kali dilihat paling bermasalah berbanding tahun-tahun yang lepas. Walaupun sebelum ini masalah ini telah berlaku pada semester-semester yang lepas, namun perubahan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab juga nampaknya tidak kelihata. Pendaftaran yang dijalankan secara serentak pelajar-pelajar semester satu, dua dan tiga sebenarnya tidak efisyen kerana jumlah pelajar yang akan memasuki sistem bertambah sekaligus mengundang kepada permasalhan ini. Seharusnya pihak akademik menjalankan pendaftaran kursus ini mengikut semester supaya masalah kesesakan ini dapat dikurangkan.

Harapan kami daripada pelajar agar selepas dibaik pulih, sistem pendaftaran secara online ini dapat berfungsi dengan baik. Hal ini penting supaya memudahkan pelajar menyelesaikan pendaftaran kursus dengan cepat untuk memberi tumpuan pula kepada peperiksaan akhir semester.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...